Kontakt

Czekamy na wszelkie Państwa uwagi, sugestie i zapytania. Poniższy formularz umożliwi łatwy i skuteczny kontakt z naszym serwisem, zapraszamy do korzystania z tej formy kontaktu.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Nasze magazyny

Terminal Kraków
30-198 Kraków, Rząska, ul. Łąkowa 22
Wyświetl większą mapę

Terminal Warszawa
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
Wyświetl większą mapę

Terminal Gdynia
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 4B
Wyświetl większą mapę

Terminal Poznań
60-449 Poznań, ul. Wichrowa 4
Wyświetl większą mapę

Terminal Wrocław
Wrocław, ul. Graniczna 8E, budynek 3 (Prologis park)
Wyświetl większą mapę