Odprawy celne


Zajmujemy się kompleksowo wszystkimi formalnościami związanymi z importem i eksportem towarów. Rozumiemy, jak skomplikowane i czasochłonne mogą być procedury celne, dlatego oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby ułatwić ten proces. Zleceniodawca musi wystawić upoważnienie do reprezentowania go przed Urzędem Celnym przez naszą agencję celną. Dzięki elektronicznemu zgłaszaniu celnych, czas potrzebny na przeprowadzenie procedury celnej jest znacznie skrócony.

Odprawa celna przy imporcie i eksporcie

Odprawa celna jest niezbędna dla każdego towaru importowanego do Unii Europejskiej spoza jej granic, jak również dla towarów eksportowanych poza UE. Proces ten obejmuje sprawdzenie przewożonego towaru oraz odpowiednie jego udokumentowanie. Nasz zespół ekspertów zapewnia, że wszystkie wymagane procedury są przestrzegane, co jest kluczowe dla płynnego przebiegu importu i eksportu.

Odprawa importowa

Odprawa importowa to proces celny, który ma miejsce, gdy towary są importowane do kraju. Proces ten obejmuje kilka kluczowych etapów:

  1. Deklaracja Towarów: Importer musi zadeklarować towary przywożone do kraju, przedstawiając odpowiednie dokumenty, takie jak faktura handlowa, lista pakunkowa, i dokument transportowy.
  2. Kontrola Celna: Towary mogą być poddane kontroli celnej w celu weryfikacji ich zgodności z zadeklarowanymi informacjami.
  3. Obliczenie i Płatność Cła: Na podstawie klasyfikacji towarów i obowiązujących stawek celnych, obliczane jest cło, które importer musi zapłacić.
  4. Rozliczenie Podatków: Importer może być również zobowiązany do zapłaty innych podatków, takich jak VAT.
  5. Zwolnienie Towarów: Po spełnieniu wszystkich wymagań i zapłaceniu należności, towary są zwalniane przez urząd celny i mogą być przekazane do dalszego użytku lub sprzedaży.

Odprawa eksportowa

Odprawa eksportowa to proces celny stosowany przy wywozie towarów z kraju. Proces ten również składa się z kilku etapów:

  1. Deklaracja Eksportowa: Eksporter musi zadeklarować towary przeznaczone do wywozu, przedstawiając odpowiednie dokumenty, takie jak faktura eksportowa i dokument transportowy.
  2. Kontrola i Weryfikacja: Towary mogą być sprawdzane przez urząd celny, aby upewnić się, że zgadzają się z zadeklarowanymi informacjami i spełniają wymogi eksportowe.
  3. Zatwierdzenie Eksportu: Po pozytywnej weryfikacji, urząd celny wydaje zezwolenie na eksport, co umożliwia wywóz towarów z kraju.
  4. Zwolnienie Towarów: Po zatwierdzeniu eksportu, towary są zwalniane i mogą być przekazane do przewoźnika lub bezpośrednio na granicę.

Oba procesy, zarówno importowy, jak i eksportowy, wymagają dokładnego przestrzegania przepisów celnych i podatkowych, a także precyzyjnego przygotowania dokumentacji. Błędy w tych procesach mogą prowadzić do opóźnień, dodatkowych kosztów, a nawet sankcji prawnych.

Pomoc w formalnościach celnych

Nasza usługa obejmuje pomoc w przygotowaniu wniosku do Urzędu Celnego, umożliwiającego rozliczanie podatku VAT importowego równocześnie z podatkiem krajowym, tj. za pośrednictwem deklaracji VAT-7. Jest to szczególnie korzystne dla importerów, ponieważ pozwala na uwolnienie środków finansowych, które wcześniej musiały być zablokowane na zapłatę VAT w momencie przewozu towaru do Polski. Ta procedura jest podobna do odpraw celnych w Niemczech w procedurze przedstawiciela fiskalnego.

Potrzebujesz pomocy w odprawie celnej?

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu odprawy celnej – zarówno importowej, jak i eksportowej – i dopełnieniu wszelkich formalności, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego poniżej. Nasz zespół ekspertów celnych jest gotowy, aby zapewnić Ci wsparcie na każdym etapie procesu, gwarantując, że Twoje towary zostaną przetransportowane bez zbędnych opóźnień czy komplikacji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

RODO