Kontakt

Czekamy na wszelkie Państwa uwagi, sugestie i zapytania.

+48 12 345 06 23

ul. Balicka 12A/B4
30-149 Kraków

Skontaktuj się z nami


 Poniższy formularz umożliwi łatwy i skuteczny kontakt z naszym serwisem, zapraszamy do korzystania z tej formy kontaktu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

RODO

AlleKurier sp. z o.o.

AlleKurier sp. z o.o.
ul. Balicka 12A/B4
30-149 Kraków

NIP 6772370941
REGON 122640506
KRS 0000430370

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Nasza siedziba