Kontakt

Czekamy na wszelkie Państwa uwagi, sugestie i zapytania. Poniższy formularz umożliwi łatwy i skuteczny kontakt z naszym serwisem, zapraszamy do korzystania z tej formy kontaktu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

RODO

AlleKurier sp. z o.o.

AlleKurier sp. z o.o.
ul. Balicka 12A/B4
30-149 Kraków

tel. +48 12 345 02 28
[email protected]

NIP 6772370941
REGON 122640506
KRS 0000430370

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 50 000 zł.