Polityka prywatności

Korzystając z serwisu statkiem.pl lub prenumerując newslettery akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej.

Dane osobowe

Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest AlleKurier sp. z o.o. ul. Balicka 12/B4, 30-149 Kraków, [email protected]. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to [email protected]. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 6 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Odbiorcami danych mogą być uprawnione organy publiczne oraz podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora współpracujące w ramach outsourcingu (obsługa kadrowo-płacowa, hosting danych), a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz przewoźnikom.

Mailing marketingowy oraz newslettery

Użytkownik, który złoży zlecenie w serwisie statkiem.pl lub zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych przez serwis statkiem.pl drogą elektroniczną (art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.nr144,poz.1204 z 2002r.).

Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla naszych Klientów uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne. Każda taka wiadomość zawiera także specjalny link, umożliwiający rezygnację z dalszego ich otrzymywania.

Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby korzystające z serwisu obowiązuje wersja dostępna na naszej stronie.