Rząd wprowadza szczegółowe kontrole na granicy z Białorusią

Warszawa podjęła decyzję o wprowadzeniu szczegółowych kontroli na terminalu celnym w Małaszewiczach, na granicy z Białorusią. Ma to być odpowiedź na reżim Alaksandra Łukaszenki i działania Mińska, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej.

Kluczowy punkt tranzytowy

Terminal w Małaszewiczach jest jednym z najważniejszych punktów tranzytowych dla towarów przewożonych z Azji do Europy. Przez ten „suchy port” przechodzi znaczna część transportów, zwłaszcza dostaw z Chin, które następnie trafiają do różnych krajów UE oraz do portu w Gdańsku. Dochody z tego tranzytu są istotnym źródłem finansowania dla białoruskiego reżimu.

Detale kontroli

Według nieoficjalnych informacji, kontrole mają być wyjątkowo szczegółowe i wnikliwe. Ich celem jest zapobieżenie przedostawaniu się do UE niebezpiecznych przedmiotów i substancji. Polska strona liczy, że te działania wywrą presję na Mińsk oraz na Pekin, który może interweniować w sprawie spełnienia polskich żądań przez Łukaszenkę.

Działania szkoleniowe

Policja prowadzi szkolenia dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy służą na granicy z Białorusią. Mają one na celu usprawnienie i wzmocnienie współpracy służb w obliczu rosnącej liczby ataków migrantów na funkcjonariuszy i żołnierzy.

Napięcie na granicy

Dodatkowe siły policji zostały skierowane na granicę z Białorusią na początku czerwca w związku z rosnącą liczbą agresywnych incydentów ze strony migrantów. Funkcjonariusze są szkoleni w odpieraniu zagrożeń takich jak rzucanie kamieniami czy gałęziami. Wyposażeni są w tarcze, ochraniacze oraz hełmy z przyłbicami, które chronią twarz.

Wzmożone kontrole i ich konsekwencje

Wzmożone kontrole na granicy mogą prowadzić do opóźnień w realizacji ładunków kolejowych z Dalekiego Wschodu. Już teraz, z powodu awarii systemu celnego, odprawy celne i tranzytowe są opóźnione, co powoduje zatory w odbiorze kontenerów.

Alternatywne rozwiązania?

W obliczu potencjalnych opóźnień, alternatywą dla przewozu kontenerów i drobnicy może być transport morski oraz lotniczy. Transport morski, z czasem realizacji wynoszącym 45-55 dni, jest obecnie stabilnym rozwiązaniem.

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny i szczegółów!

Similar Posts