Co to jest zwolnienie towaru w transporcie morskim? Poradnik

Zwolnienie towaru w transporcie morskim oznacza przekazanie prawa do przesyłki wskazanej osobie. Oznacza to, że nadawca przesyłki może uzależnić wydanie towaru od otrzymania zapłaty za towar. Również armator lub operator serwisu statkiem.pl może uzależnić wydanie towaru od otrzymania wynagrodzenia za świadczone usługi.

Funkcjonują dwie formy zwolnienia towaru: express release oraz dostarczenie oryginałów listu przewozowego tzw. konosamentu morskiego.

Express release oznacza zwolnienie towaru w systemie elektronicznym armatora bez obowiązku dostarczania dodatkowych dokumentów.

Zwolnienie towaru za pośrednictwem oryginalnych konosamentów jest możliwe tylko po dostarczeniu ich do przedstawiciela armatora. Daje to duże możliwości eksporterowi zabezpieczenia się przed nieuczciwymi kontrahentami.

Dzięki serwisowi AlleKurier użytkownik statkiem.pl ma możliwość przesłania oryginalnych dokumentów do dowolnego miejsca na świecie w atrakcyjnych cenach.

Similar Posts