Po rozładunku kontenera w terminalu docelowym przedstawiciel armatora powiadamia odbiorcę o nadejściu przesyłki. Odbiorca lub upoważniony przez niego spedytor musi dokonać odprawy celnej oraz uiścić opłaty terminalowe.

Serwis statkiem.pl umożliwia dokonanie odprawy celnej w porcie docelowym oraz dostawę towaru do drzwi odbiorcy. Jest to usługa dodatkowa płatna na specjalne zlecenie.

Similar Posts

Dodaj komentarz