Jak wygląda odbiór przesyłki? Poradnik

Po rozładunku kontenera w terminalu docelowym przedstawiciel armatora powiadamia odbiorcę o nadejściu przesyłki. Odbiorca lub upoważniony przez niego spedytor musi dokonać odprawy celnej oraz uiścić opłaty terminalowe.

Serwis statkiem.pl umożliwia dostawę towaru do drzwi odbiorcy. Jest to usługa dodatkowo płatna na specjalne zlecenie.

Similar Posts