Przesyłkę drobnicową w terminalu docelowym może odebrać odbiorca lub upoważniony przez niego spedytor lub agencja celna. 

Należy pamiętać, że każda przesyłka podlega odpowiednim przepisom celnym w kraju docelowym. Serwis statkiem.pl umożliwia świadczenie usług agencji celnych oraz dokonywania odpraw celnych w terminalu docelowym. Przesyłka w porcie docelowym może być również odebrana przez przedstawiciela statkiem.pl i dostarczona w ramach dodatkowego zlecenia do drzwi odbiorcy.

Similar Posts

Dodaj komentarz