Procedura naprawcza - co należy o niej wiedzieć

Procedura naprawcza to proces umożliwiający naprawę towarów, które znajdują się pod kontrolą celno-skarbową. Jest stosowana w przypadku, gdy produkty importowane do Unii Europejskiej nie spełniają obowiązujących przepisów lub standardów, co uniemożliwia ich legalny obrót na rynku.

Przepisy regulujące import towarów

Podstawą prawną dotyczącą importu towarów jest:

 • Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (2016), która określa ramy działania dla organów nadzoru rynku oraz procedur oceny zgodności produktów.
 • Rozporządzenie UE 2019/1020, które aktualizuje i ujednolica przepisy dotyczące nadzoru rynku w UE, wzmocnione przez specyficzne regulacje, jak:
  • Rozporządzenie UE 2016/425 dotyczące środków ochrony indywidualnej,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (2016) określające wymagania dla zabawek.

Przyczyny stosowania procedury naprawczej

Procedura naprawcza jest inicjowana z różnych przyczyn, które najczęściej obejmują:

 • Brak oznakowania CE, co jest wymagane dla wielu kategorii produktów, wskazujące na ich zgodność z normami UE.
 • Niewystarczające informacje na stronie internetowej producenta, np. brak dostępnej deklaracji zgodności.
 • Brak odpowiednich oznaczeń na produktach, takich jak identyfikacja producenta czy importera.
 • Nieprawidłowości w deklaracjach zgodności, takie jak brak podpisu odpowiedzialnej osoby.
 • Brak instrukcji obsługi w języku kraju, w którym produkt ma być sprzedawany.

Produkty podlegające procedurze naprawczej

Procedura ta może dotyczyć szerokiego spektrum towarów, w tym:

 • Zabawek,
 • Maszyn,
 • Urządzeń elektronicznych i innego sprzętu, który wymaga zgodności z regulacjami UE.

Usługi agencji celnej

Nasza agencja celna oferuje kompleksowe usługi w ramach procedury naprawczej. Pomagamy w dostosowaniu towarów do wymogów unijnych poprzez:

 • Przygotowanie i weryfikację dokumentacji,
 • Sporządzanie prawidłowych oznakowań produktów,
 • Realizację wszystkich czynności koniecznych do dopuszczenia towaru do obrotu na terenie UE.

Podsumowanie

Stosowanie procedury naprawczej jest istotne dla zapewnienia legalności i bezpieczeństwa produktów na rynku europejskim. Dzięki ścisłej współpracy z odpowiednimi organami nadzoru oraz dokładnej weryfikacji i korekcie wszelkich nieprawidłowości, możliwe jest szybkie przywrócenie towarów do obrotu, co przynosi korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Nasza agencja celna pełni w tym procesie kluczową rolę, zapewniając profesjonalną obsługę i wsparcie na każdym etapie procedury naprawczej.

Similar Posts