Storage, demurrage, detention dla transportów FCL - czym są

Transport morski pełnokontenerowy FCL stanowi ważną rolę w globalnym łańcuchu dostaw. 

Trzeba pamiętać jeszcze o jednym aspekcie tego transportu w porcie przeznaczenia. 

W momencie wyładowania kontenera ze statku przedsiębiorcy i spedytorzy mogą się spotkać, są opłatami związanymi ze Storagem, Demurragem oraz Detention. 

Storage

Storage to rodzaj opłaty za wykorzystanie przez kontener powierzchni na terenie terminala portowego – na placu kontenerowym lub w magazynie.

Demurrage

Demurrage to rodzaj kosztu za korzystanie ze sprzętu w terminalu portowym. W eksporcie demurrage rozpoczyna się w momencie wyładowania kontenera na terminalu, a kończy w momencie załadowania go na statek. W imporcie demurrage rozpoczyna się w momencie wyładowania kontenera ze statku i kończy podczas podjęcia go przez przewoźnika bądź klienta. Wysokość demurrage nalicza się za każdy dzień przestoju w porcie, zatem im dłużej kontener oczekuje na odbiór, tym większą kwotę zapłaci przedsiębiorca. Stawka dzienna określana jest w taryfach armatorskich, które wyznaczają również jaka ilość dni zwolniona jest z opłaty.

Detention

Detention to  rodzaj opłaty określonej również w taryfach armatorskich – związany jest z przekroczeniem czasu na jaki „wypożyczamy” kontener z portu. W eksporcie nalicza się go w momencie podjęcia pustego kontenera z portu, aż do zwrócenia pełnego. W imporcie detention rozpoczyna się w momencie odbioru pełnego kontenera z portu, aż do zwrócenia pustego.

Jak zminimalizować ryzyko opłat za Demurrage i Detention?

Aby zmniejszyć powstanie ryzyka związanego z opłatami za  Demurrage oraz Detention, należy pamiętać o: 

  • dokładnym zaplanowaniu daty rozładunku oraz załadunku, aby uchronić się przed opłatami związanymi z przekroczeniem terminów,
  • stałą komunikacją ze wszystkim stronami uczestniczącymi w transporcie,
  • zabezpieczeniu środków finansowych związanych z płatnościami na poczet , kosztów transportu , należności celnych, odprawy celnej , ewentualnych inspekcji oraz pozostałych kosztów, które mogą się pojawić, a będą związane z bieżącą obsługą kontenerów w porcie wyładunku / załadunku, 
  • o starannym i prawidłowym przygotowaniu dokumentacji ,niezbędnej do przeprowadzenia odprawy celnej ,     
  • współpracy z zaangażowanym i doświadczonym spedytorem, który usprawni proces transportowy i ograniczy ryzyko opóźnień. 

Similar Posts