Opóźnienia w Odprawach Celnych w Porcie Hamburg

W porcie Hamburg, okres urlopowy oraz braki kadrowe w urzędzie celnym doprowadziły do znacznego wydłużenia czasu procesowania deklaracji odpraw celnych.

Aktualnie czas oczekiwania na odprawę wynosi od 5 do 7 dni po zarejestrowaniu zgłoszenia celnego.

Jak przyspieszyć proces odpraw celnych?

Aby zminimalizować opóźnienia i ewentualne koszty demurrage, sugerujemy zgłaszanie verwahrerwechsel, czyli czasowe przechowywanie oraz odprawianie towaru osobiście przez kierowców w urzędzie celnym. Bezpośrednie zaangażowanie może znacząco skrócić czas oczekiwania na odprawę i przyspieszyć cały proces logistyczny.

Praktyczne porady dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy powinni być świadomi obecnych opóźnień i planować swoje dostawy z uwzględnieniem wydłużonego czasu odpraw celnych. Warto również monitorować sytuację kadrową w urzędach celnych i być gotowym do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. Dobrze jest mieć przygotowane alternatywne plany logistyczne, aby zminimalizować potencjalne straty i koszty.

Similar Posts