Co to jest dokument odprawy celnej eksportowej?

Jest to urzędowe potwierdzenie wywozu towaru (IE 599). Ma postać elektroniczną (xml) i jest przekazywany przez agencję celną do nadawcy. Dokument ten jest niezbędny do zastosowania stawki VAT 0% (eksport towaru) na sprzedawane produkty.

Dokument ma postać pliku XML i jest to jedyna akceptowalna forma przez Urząd Skarbowy. Agencja celna statkiem.pl w ramach udzielonego upoważnienia bezpłatnie dostarcza wyżej wymienione potwierdzenie wywozu towaru na podany adres e-mail.

Similar Posts