Co to jest upoważnienie celne?

Jest to rodzaj pełnomocnictwa umożliwiający reprezentowanie firmy lub osoby przed Urzędem Celnym.

Aby korzystać z usług agencji celnej statkiem.pl wymagane jest dostarczenie oryginalnego (w formie papierowej) upoważnienia celnego oraz kopii dokumentów firmy (NIP, REGON, CEIDG lub KRS). Dodatkowo każdy podmiot musi być zarejestrowany w rejestrze EORI (co to jest EORI opisaliśmy w innym tekście).

Należy pamiętać, że upoważnienie celne musi być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. W przypadku osób prywatnych wraz z upoważnieniem celnym wymagana jest kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Similar Posts