Co to jest EORI? Poradnik

Jest to Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators’ Registration and Identification – EORI).

Głównym celem systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców. Dzięki niemu przedsiębiorca jest rozpoznawany przez wspólnotowe organy celno-skarbowe. 

Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

Eksporter lub importer może złożyć wniosek o nadanie numeru EORI wykorzystując do tego portal PUESC. Procedura nadania numeru trwa zazwyczaj mniej niż jeden dzień.

Similar Posts