Nie. Zgodnie ze Wspólnotowym Kodeksem Celnym (WKC) zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jak i firma mogą dokonywać odprawy celnej.

Similar Posts

Dodaj komentarz