Czy prowadzenie działalności gospodarczej jest wymagane żeby wyeksportować przesyłkę?

Nie. Zgodnie ze Wspólnotowym Kodeksem Celnym (WKC) zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jak i firma mogą dokonywać odprawy celnej.

Natomiast serwis statkiem.pl w transporcie morskim obsługuje wyłącznie podmioty gospodarcze.

Similar Posts