Czy agencja celna jest mi potrzebna przy odprawie celnej

Formalności celne potrafią (niestety) czasami skutecznie zahamować cały łańcuch logistyczny firmy. Wydaje się ,iż taki drobny element jak odprawa celna , przy założeniu transport towarów z najdalszych zakątków świata, zdaje się drobną formalnością. Niestety nie zawsze tak jest. Istnieją pewne grupy towarów, które w sposób szczególny są w kręgu zainteresowań Krajowej Administracji celno-skarbowej.

Do takich towarów zaliczają się m.in. zabawki, tekstylia, maszyny i urządzenia, towary podwójnego zastosowania czy też pojazdy wszelkiego rodzaju.

W związku z tym wydaje się ważną sprawą odpowiednie przygotowanie do importu towarów na teren Wspólnoty Europejskiej. Potrzebni są specjaliści, którzy pozwolą przebrnąć proces odprawy celnej bez uszczerbku dla finansów oraz terminowości przedsiębiorców.

Rola specjalistów w odprawie celnej

Z racji wieloletniego doświadczenia nasz zespół ds. celnych pomoże Państwu w należytym przygotowaniu się do procesu odprawy celnej. Zespół fachowców, z ponad 20 letnim stażem w branży celnej jest gotów na Państwa każde pytanie. Pracujemy w oparciu o najnowsze przepisy celne i skarbowe. Dokonujemy odpraw w praktycznie każdej procedurze celnej (import, eksport, tranzyt, uszlachetnianie itd) na terenie całego kraju. Również dzięki sieci europejskich partnerów jesteśmy w stanie dokonać odprawy celnej fiskalnej na terenie innego kraju UE.

Współpraca z agencją celną – co warto wiedzieć?

Z Państwa strony bardzo istotne jest przekazanie do naszej agencji celnej wszelkich dostępnych informacji o planowanym imporcie/eksporcie towarów przed planowaną wysyłką. Pozwoli to nam na przekazanie najistotniejszych informacji jeszcze przed powstaniem ewentualnych problemów dotyczących spraw celnych. Pomożemy m.in w sprawdzeniu:

  • czy dana maszyna/urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa przy dopuszczeniu do obrotu na terenie UE
  • czy zabawka jest prawidłowo oznakowana
  • czy metka na tekstyliach jest zgodna z przepisami
  • czy na dany rower obowiązuje cło antydumpingowe

To tylko minimalny wycinek informacji jakie mogą Państwo uzyskać przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie importu/eksportu danego towaru.

Zachęcamy do zadawania pytań i kontaktu w każdej sprawie dotyczącej formalności celnych.

Similar Posts