Kiedy wypływają statki?

Specyfika transportu morskiego wymaga planowania trasy każdego kontenerowca z dużym wyprzedzeniem. Często plany rejsów tworzone są wiele miesięcy przed wypłynięciem w morze. Dzięki temu z dokładnością do kilku dni możemy przewidywać dostawy przesyłek morskich np. z Chin.

Wypłynięcia statków następują codziennie, w zależności od portu docelowego. Zazwyczaj jest to jeden kontenerowiec tygodniowo płynący do określonego portu przeznaczenia. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, że rejsy kontenerowe realizowane są częściej, jednak ma to miejsce tylko na określonych popularnych kierunkach, szczególnie w okresie wzmożonej wymiany handlowej.

Przesyłki drobnicowe (LCL) muszą zostać wcześniej dostarczone i przejść odprawę celną do dnia i godziny cut off.

W przypadku opóźnienia w dostawie lub przy odprawie celnej towarów czas transportu drobnicowego wydłuża się co najmniej o jeden tydzień.

Similar Posts