Transport kolejowy z Chin – co powinieneś wiedzieć

Transport kolejowy z Chin to aktualnie wciąż szybko rozwijająca się branża, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Coraz więcej firm korzysta z tego rodzaju transportu, który oferuje szybki czas dostawy i jest finansowo konkurencyjnym rozwiązaniem dla morskiego transportu drobnicowego.

Najpopularniejszymi terminalami kolejowy w Chinach są terminale w Chengdu oraz XiAn.

Pociąg z Chin przejeżdża przez Kazachstan Rosję i Białoruś, gdzie trasa kolejowa biegnie przez wiele Państw, a ładunek przekracza  wiele stref czasowych.

W Polsce terminale kolejowe znajdują się w:

  • Małaszewiczach,
  • Pruszkowie,
  • Łodzi. 

Terminal w Małaszewiczach przeznaczony jest głównie do obsługi transportów pełno kontenerowych, a Pruszków oraz Łódź dla transportów drobnicowych. 

Kilka pojęć i skrótów używanych  w transporcie kolejowym

*LCL (Less than Container Load) – przesyłka drobnicowa przesyłana wspólnie z przesyłkami innych klientów w jednym( zbiorczym kontenerze). 

*FCL (Full Container Load) – oznacza transport pełnokontenerowy. Cały kontener jest wykorzystany przez jednego sprzedającego i kupującego. 

* E.T.D (Estimated Time of Departure) – przewidywany termin wyjazdu pociągu z terminala załadunku.

* E.T.A  (Estimated Time of Arrival) – przewidywany termin przybycia przesyłki do terminala wyładunku.

*TT (Transit Time) – przewidywany czas transportu.

*W/M (współczynnik waga/miara) – do wyliczenia stawki frachtu  morskiego wybiera się zawsze wartość większą (liczbę ton lub metrów sześciennych). Następnie tą wartość mnoży się ją przez podaną stawkę. Jeżeli obliczony koszt transportu morskiego jest niższy od stawki minimalnej , należy zastosować stawkę – minimum.

*CIM- kolejowy list przewozowy obowiązujący dla większości krajów europejskich i kilku Państw Azji oraz Aryki.

*SMGS – kolejowy list przewozowy obowiązujący między innymi dla Chin , Rosji, Białorusi , Polski. Jest on  dowodem zawarcia umowy przewozu i przyjęcia towaru przez przewoźnika w międzynarodowym transporcie kolejowym. List ten obowiązuje tylko tam , gdzie została przyjęta umowa SMGS. W zależności od Państwa docelowego , list przewozowy SMGS sporządzany jest w języku chińskim lub rosyjskim. Taką umowę można zawrzeć również w formie elektronicznej.

*RWB (RAILWAY BILL) lub SMSG – dokument potwierdzający przyjęcie towaru do przewozu kolejowego. Rodzaj dokumentu zależy od rodzaju realizowanego transportu i od spedytora. Dokument taki jest niezbędny m.in. do dokonania odprawy celnej. 

Czy transport kolejowy jest bezpieczny i dlaczego warto wybrać właśnie ten rodzaj transportu?

Transport kolejowy oferuje bezpieczeństwo, ponieważ w niewielkim stopniu jest narażony  na działanie czynników zewnętrznych, np. trudności związane z  warunkami  pogodowymi. 

Wydarzenie roku 2021, którym było zablokowanie Kanału Sueskiego przez kontenerowiec EverGiven oraz sytuacja z grudnia 2023 roku, związana z atakami piratów Huti na Morzu Czerwonym  aktywnie wpłynęły na dywersyfikację szlaków dostaw, w tym bardzo dynamiczny wzrost transportu kolejowego. 

Dla większości firm transport kolejowy okazuje się bardzo opłacalną alternatywą wobec transportu morskiego i lotniczego. Krótszy czas transportu , dużo krótszy okres zamrożenia środków finansowych w towarze oraz profesjonalna obsługa pracowników portalu stakiem.pl , staje się  kluczowym rozwiązaniem wobec nadchodzących wyzwań w nowym, 2024 roku.

Similar Posts