kod celny

W dzisiejszym globalnym świecie handlu, kluczowe znaczenie ma precyzyjna klasyfikacja towarów przekraczających granice. Kod celny HS, będący integralną częścią Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS – Harmonized System), stanowi uniwersalne narzędzie służące do tego celu. Jego zrozumienie nie tylko ułatwia procesy celne, ale również wpływa na właściwe naliczanie taryf celnych i tworzenie dokładnych statystyk handlowych na całym świecie. W tym artykule wyjaśnimy pojęcie kodu celnego HS, jego strukturę, zastosowanie oraz metody ustalania, oferując tym samym kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi międzynarodowej wymiany towarowej.

Kod celny HS – co to jest? 

Kod celny HS to ciąg min. sześciu cyfr zawarty w Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów, w skrócie Systemie Zharmonizowanym (HS – Harmonized System).

System Zharmonizowany wykorzystujący kody HS jest nomenklaturą ujednoliconą dla wszystkich państw, co oznacza, że poszczególne towary w każdym państwie mają ten sam numer HS.

Kod celny HS – do czego służy?

Wykorzystywany jest przy odprawach celnych, ustalaniu taryfy celnej oraz tworzeniu globalnych statystyk wymiany towarowej.

Klasyfikacja kodu celnego HS jest niezwykle istotna dla obliczenia wartości cła i podatków.

Kod celny HS – jak wygląda?

Kod celny HS składa się z 21 sekcji i 99 działów. Do każdej kategorii przyporządkowany jest kod złożony z sześciu cyfr, dzięki któremu można ją łatwo zidentyfikować. 

  • Pierwsze dwie cyfry wskazują na dział w sekcji, 
  • Kolejne dwie oznaczają daną kategorię, 
  • a ostatnie dwie – podpozycję wybranej kategorii produktów.

Kod celny HS – jak go ustalić?  

Do sprawdzenia kodów celnych służą dwa systemy. Jednym z nich jest ISZTAR ( to system, który zawiera informacje na temat taryf celnych), który dostępny jest w języku polskim i obowiązuje w Polsce.

Drugi to TARIC, w którym wyszukiwanie jest w języku angielskim.

Powyższe systemy działają na bardzo podobnych zasadach, wystarczy wpisać nazwę produktu w wyszukiwaniu tekstowym lub można także przeszukać drzewko nomenklatury. Po znalezieniu danego produktu pojawi się odpowiedni kod celny, stawka celna oraz dodatkowe informacje dotyczące towaru np. obostrzenia na niego nałożone czy akty prawne.

Czy kody celne się zmieniają?

Tak, kody celne mogą ulegać zmianom. Zmiany te są wprowadzane w odpowiedzi na rozwój technologiczny, zmiany w handlu międzynarodowym oraz potrzeby regulacyjne poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych. W związku z tym, importujący i eksportujący powinni regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat obowiązujących kodów HS, aby unikać błędów w klasyfikacji i stosowaniu nieaktualnych stawek cła.

Kto powinien znać kody celne?

Znajomość kodów HS jest niezbędna dla importerów, eksporterów, spedytorów, agentów celnych i każdego, kto uczestniczy w międzynarodowym handlu towarowym. Prawidłowe klasyfikowanie towarów według kodów HS zapewnia zgodność z przepisami celnymi, minimalizuje ryzyko opóźnień oraz dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowościami przy odprawie celną.

Korzystanie z usług pośrednika

Nie trzeba jednak być ekspertem w dziedzinie kodów HS, aby skutecznie zarządzać międzynarodowym transportem morskim towarów. Korzystanie z usług doświadczonego pośrednika logistycznego, jak nasza firma, może znacznie uprościć proces. Profesjonalni spedytorzy i agenci celni mają nie tylko wiedzę i doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów logistycznych, ale również mogą negocjować lepsze stawki i warunki z armatorami i operatorami terminali. Dzięki ich wsparciu można zredukować ryzyko ponoszenia wysokich opłat i zapewnić płynność operacyjną oraz terminowość dostaw. Skorzystanie z usług pośrednika to efektywne rozwiązanie, które pozwala firmom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie minimalizując ryzyko i koszty związane z transportem międzynarodowym.

Similar Posts