Port Hamburg

Port Hamburg jest po Rotterdamie i Antwerpii trzecim największym portem Europy. Jest także najczęściej wybieranym przez polskich przedsiębiorców zagranicznym portem morskim do obsługi przesyłek kontenerowych jak i drobnicowych. Wiąże się to z krótszym czasem dostawy w porównaniu z frachtem do portów polskich oraz możliwością odroczenia płatności podatku VAT. Te dwa argumenty przekonują wielu polskich przedsiębiorców do tego aby wysłać swój towar drogą morską do Hamburga i stamtąd odebrać towar ciągnikami siodłowymi lub koleją. Minusem organizacji transportu przez Hamburg jest jego cena. Koszt dostawy przez Hamburg, po dodaniu do ceny frachtu kosztów odprawy celnej, opłat portowych i dostawy z Niemiec do Polski wychodzi drożej niż przy dostawie przez porty polskie. Również wszelkiego rodzaju dodatkowe usługi, koszty rewizji, skanowanie wypadają drożej niż w Polsce.

W porcie Hamburg znajdują się cztery główne terminale do obsługi kontenerów oraz niezliczona ilość mniejszych magazynów i depotów. Cztery główne zwane są w skrócie: Eurogate, CTA, CTB, CTT.

Wyładunek kontenerów ze statku, po jego przybyciu do portu, może trwać w zależności od wielkości statku nawet do 72 godzin. To, że system portowy podaje informację, że kontener jest gotowy do odbioru nie oznacza, że można go odebrać. Kontener musi zostać wcześniej zwolniony przez dysponującego nim armatora, co oznacza, że wygenerowany zostaje numer PIN umożliwiający odbiór kontenera po wcześniejszym opłaceniu kosztów portowych oraz zdeponowaniu listów morskich Bill of Lading B/L u armatora. Jeśli armator zwolnił nam kontener kierowca może odebrać kontener i zakończyć procedury celne. Jeżeli kontener jedzie w tranzycie do Polski aby tam odprawić towar, kierowca musi poprzez podanie celnikowi numeru ARN ‘otworzyć’ dokument tranzytowy T1, który zamykany jest na urzędzie celnym w Polsce. Drugą możliwością jest odprawa ostateczna w Hamburgu czyli zakończenie już w porcie odprawy celnej importowej, w tym celu kierowca musi przedłożyć celnikowi dokumenty do odprawy wraz z numerem ATC przesłanym wcześniej przez agencję celną. Zawsze mogą się zdarzyć nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające szybkie podjęcie kontenera np. rewizja, skierowanie do skanowania kontenera.

Czynności związane ze zdaniem pełnego bądź pustego kontenera w porcie a następnie odbiór pełnego kontenera trwają zazwyczaj wiele godzin i zajmują kierowcy nawet cały dzień.

Po przybyciu kierowcy do portu musi on zdać pusty kontener na jednym z depotów w Hamburgu, podanym wcześniej przez armatora. Jeżeli kierowca przybywa do Hamburga z załadowanym kontenerem musi zdać go na jeden z głównych terminali lub jeśli przybywa z przesyłkami drobnicowymi LCL wyładowuje je na magazyn, gdzie najczęściej czeka kilka godzin na podstawienie się do rozładunku a następnie zdaje pusty kontener na wskazany przez armatora depot. Gdy kierowca ma już zwolnioną ramę kontenerową może odebrać kontener w imporcie. Kolejki są przeważnie bardzo duże zarówno po odbiór kontenerów jak i w urzędzie celnym więc proces odbioru trwa kilka godzin.

Największe, wcześniej wspomniane terminale, pracują od poniedziałku do piątku przez całą dobę na pełnych obrotach, mimo to kolejki po odbiór kontenerów czy w urzędzie celnym do odprawy są normą.

Similar Posts