Dokument ISF 10 + 2

Dokument ISF 10 + 2 (Importer Security Filing) wymagany przy eksporcie towarów do USA drogą morską.

Według rozporządzenia wydanego przez CBP czyli Urząd Celny i Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protection) od 26 stycznia 2010 istnieje obowiązek aby importerzy lub ich reprezentanci czyli agenci (custom broker) dostarczali do CBP informacje związane z ładunkiem wpływającym drogą morską na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Istotne informacje

 • Nie ma wymogu zgłaszania ISF co do ładunków przechodzących przez kanadyjskie lub meksykańskie porty morskie, a trafiających na terytorium USA.
 • ISF nie zastępuje AMS (Automaded Manifest System) automatyczny system zgłaszania danych przy eksporcie do USA.
 • ISF dotyczy ładunków transportowanych drogą morską, czy to jako drobnica morska czy ładunek pełnokontenerowy.
 • Niedopełnienie formalności związanych z dokumentem ISF może kosztować importera w USA 5 000 USD kary.
 • Importer lub agent w USA muszą zgłosić dane do ISF maksymalnie do 24 godzin przed załadunkiem towaru na statek w pierwszym porcie wyjścia, w naszym przypadku jest to port Hamburg, Gdynia lub Gdańsk.
 • Dokument ISF może być modyfikowany maksymalnie do 24 godzin. Modyfikacja może dotyczyć statku, który finalnie dopływa do portu przeznaczenia w USA dla towaru, który przechodził przez kilka portów morskich i był przeładowywany na rożne statki.
 • ISF zgłasza importer lub jego agent w USA. Natomiast dane do ISF mogą być podane również przez eksporterów bezpośrednio do importerów w USA na specjalnym druku przesłanym przez agenta w USA . Agent w USA po otrzymaniu tych danych zgłasza je w imieniu importera do CBP.
 • Pomocnym dokumentem w uwierzytelnieniu danych do ISF jest konosament morski (Bill of Lading), jako armatorski list przewozowy oznacza potwierdzenie załadunku i jest on dowodem dla eksportera jak i importera, że przesyłka została wydana przewoźnikowi morskiemu do transportu drogą morską i zostanie dostarczona do portu przeznaczenia.
 • ISF i odprawa celna importowa w USA są traktowane jako oddzielne transakcje.

Wymagane 10 danych, które mają być dostarczone do ISF 10 + 2

 • Manufacturer or Supplier name and address – producent lub dostawca (nazwa i dane adresowe).
 • Seller name and address – sprzedawca – (nazwa i dane adresowe).
 • Consolidator (stuffer) name and address – kto zajmował się załadunkiem towaru do kontenera, może to być sprzedawca lub NVOCC przewoźnik (nazwa i dane adresowe).
 • Container Stuffing Location – nazwa i adres miejsca gdzie towar został załadowany do kontenera.
 • Importer of record number FTZ (foreign trade zone) applicant identification number – jest to przydzielony numer jednostki zobowiązanej do zapłaty wszystkich należności i odpowiedzialnej za spełnienie wymogów związanych z przywozem towarów, które mają być dostarczone do strefy handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • Buyer name and address- kupujący (nazwa i dane adresowe).
 • Ship to name and address – fizyczny odbiorca towaru (nazwa i dane adresowe).
 • Consignee IRS number (Internal Revenue Service number) – przydzielony numer dla jednostki lub firmy w Stanach Zjednoczonych, na którego konto towar jest wysyłany.
 • Country of Origin – kraj pochodzenia.
 • HTS number – kod taryfy celnej, pod którą towar został odprawiony – wymagane 6 cyfr.

Pozostałe 2 elementy, które mają być dostarczone przez armatora/przewoźnika do ISF 10 + 2

 • Vessel stow plan – plan załadunkowy statku.
 • Container status messages – status kontenera.

Eksporterzy w Polsce powinni pamiętać o tym, że wymagane dane muszą zostać podane importerowi i jego agentowi w USA maksymalnie do 24 godzin przed załadunkiem towaru na statek w pierwszym porcie wyjścia. W przeciwnym wypadku przesyłka może być zatrzymana przez urząd celny w USA.

Similar Posts