deklaracja zgodności ce

Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel stwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach Nowego Podejścia UE. W chwili podpisania deklaracji zgodności producent bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami prawa.

Wystawienie deklaracji zgodności pozwala na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób. Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót „CE” od francuskiego „Conformite Europeenne” należy tłumaczyć jako „zgodność europejską”.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie to deklaracja producenta, że jego produkt spełnia wymogi dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej . Poniżej lista produktów, dla których między innymi te dyrektywy przewidują oznakowanie CE:

 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Artykuły medyczne
 • Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób
 • Eko-projektowanie produktów związanych z energią
 • Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w miejscach zagrożonych wybuchem
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego / pirotechnika
 • Kotły wodne
 • Chłodziarki domowe i zamrażarki
 • Windy/ dźwigi
 • Urządzenia „niskiego napięcia”/ sprzęt elektryczny
 • Maszyny
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia emitujące hałas do środowiska
 • Wagi nieautomatyczne
 • Środki ochrony osobistej/ indywidualnej
 • Urządzenia ciśnieniowe
 • Urządzenia gazowe
 • Radiowe urządzenia telekomunikacyjne
 • Łodzie rekreacyjne
 • Zabawki dla dzieci
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe

Co powinna zawierać deklaracja zgodności?

Dokument ten powinien uwzględniać szereg informacji, m.in. takie jak:

 • model produktu, numer, typ partia lub seria
 • nazwa i adres producenta  lub jego upoważnionego przedstawiciela
 • zdanie o treści: Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
 • przedmiot deklaracji 
 • odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych, jakie zastosowano
 • podpis osoby upoważnionej

Różnica pomiędzy certyfikatem zgodności a deklaracją zgodności

Główna różnica polega na tym, że certyfikat zgodności jest wydawany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą i potwierdza, że dany produkt spełnia określone wymagania, podczas gdy deklaracja zgodności jest formą samooceny przez producenta, który potwierdza, że jego produkt jest zgodny z określonymi normami lub wymaganiami.

Similar Posts